Polecam

WebWave CMS

 1. Wsparcie i pomoc psychologiczna ojcom oskarżanym o przemoc i molestowanie seksualne.

 2. Przeciwdziałanie spostrzeganiu sprawy karnej jako sytuacji ostatecznej i beznadziejnej.

 3. Działanie na rzecz dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego podejrzanych i oskarżanych ojców.

 4. Identyfikacja silnych stron ojca podejrzanego lub oskarżanego.

 5. Poszukiwanie konkretnych rozwiązań problemów życiowych powstałych na skutek sytuacji prawnej.

 6. Przeciwdziałanie zubożeniu materialnemu oraz zminimalizowanie skutków długotrwałego stresu.

 7. Pomoc w odnalezieniu rozwiązań rodzinnych i prawnych na czas śledztwa, sprawy karnej etc..

 8. Pomoc w wyborze osoby zaufania i adwokata.

 9. Uczestnictwo w sprawie jako osoba zaufania oraz przeciwdziałanie fałszywym zeznaniom świadków.

 10. Rejestracja ważnych aspektów sprawy oraz ich skutków dla orzekania w sądach rodzinnych.

 11. Monitorowanie całości sprawy oraz prawidłowości ich przebiegu dla prawdy.

 12. Monitorowanie mechanizmów oskarżenia czy technologii oskarżenia, rejestracja i upublicznianie absurdów w postępowaniu tzw. instytucji antyprzemocowych, RODK, prokuratur i sądów.

 13. Opisywanie ewentualnych  ww zjawisk w kategoriach antypolskich i antypatriotycznych.

 14. Wsparcie dla osób najbliższych i rodziny podejrzanego lub oskarżonego o przemoc lub molestowanie.

 15. Dla mnie osobiście - strona jest rodzajem rozliczenia z 5-letnim okresem podejrzenia i oskarżenia
  do prawomocnego uniewinnienia. To moje nowe powołanie zawodowe jako ojca, Polaka i psychologa.

Created with WebWave CMS

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.